ELITE SCREEN

MÀN CHIẾU ĐIỆN CHỐNG NHĂN – EPV POWERMAX TAB TENSION

DESCRIPTION Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Phủ bì H x W (cm) Giá bán  PMT92HT2-E12 CineWhite 92″(16:9) 115.1 x 202.9 36,700,000 PMT100HT2-E12 CineWhite 100″(16:9) 124.5 x 221.5 42,600,000 PMT106HT2-E12 CineWhite 106″(16:9) 131.6 x 233.7 45,600,000 PMT110HT2-E12 CineWhite 110″(16:9) 137.2 x 243.8 47,000,000 PMT120HT2-E4 CineWhite 120″(16:9) 149.4 x 265.7 49,900,000 PMT135HT2-E12 CineWhite 135″ (16:9)…

MÀN CHIẾU ĐIỆN – SPECTRUM SERIES

DESCRIPTION Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Phủ bì H x W (cm) Giá bán  Electric84H MaxWhite 84″(16:9) 104.6 x 185.9 13,100,000 Electric100H MaxWhite 100(16:9) 124.5 x 221.5 14,300,000 Electric110H MaxWhite 110 (16:9) 137.2 x 243.8 16,500,000 Electric125H MaxWhite 125(16:9) 155.7 x 276.9 17,200,000 Electric150H MaxWhite 150(16:9) 186.9 x 332 38,500,000 Electric180H MaxWhite 180(16:9)…

MÀN CHIẾU QUANG HỌC KHÔNG VIỀN – EPV DARKSTAR 9 EFINITY

DESCRIPTION Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Phủ bì H x W (cm) Giá bán  EF108H-DS9 DarkStar® 9 108″(16:9) 136.4 x 241.2 130,900,000 EF124H-DS9 DarkStar® 9 124″(16:9) 156.1 x 276.1 153,900,000 EF158C-DS9 DarkStar® 9 158″(2.35:1) 158.5 x 370.1 178,900,000 VIDEO Tính năng nổi bật DarkStar 9 là thế hệ màn chiếu quang học mới…

MÀN CHIẾU QUANG HỌC – EPV DARKSTAR 9

DESCRIPTION Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Phủ bì H x W (cm) Giá bán  DS110H-ISF DarkStar® 9 110″ (16:9) 136 x 241.8 Liên hệ DS123H-ISF DarkStar® 9 123″ (16:9) 153 x 272 Liên hệ DS140C-ISF DarkStar® 9 140″ (2.40:1) 136 x 326.4 Liên hệ DS157C-ISF DarkStar® 9 157″ ( 2.40:1) 153 x 367.2…

MÀN CHIẾU 3D KHÔNG VIỀN – EPV POLARSTAR ISF EFINITY

DESCRIPTION Mã sản phẩm Kích thước (inch) Tỉ lệ Phù bì HxW (cm) Đơn giá EF84H-PST 84″ 16:9 105.6 x 186.6  60,200,000 EF100H-PST 100″ 16:9 125.6 x 222.1  64,900,000 EF110H-PST 110″ 16:9 138.3 x 245  67,000,000 EF120H-PST 120″ 16:9 150.8 x 267.1  74,700,000 EF135H-PST 135″ 16:9 169.3 x 300.1  96,500,000 EF150H-PST 150″ 16:9 188.1 x…

MÀN CHIẾU 3D – EPV POLARSTAR ISF

DESCRIPTION Mã sản phẩm Kích thước (inch) Tỉ lệ Phù bì HxW (cm) Đơn giá PST100H-F 100″ 16:9 142.26 x 238.78  42,000,000 PST110H-F 110″ 16:9 154.96 x 261.64  46,100,000 PST120H-F 120″ 16:9 167.4 x 283.7  50,000,000 PST135H-F 135″ 16:9 185.9 x 316.7  64,100,000 PST150H-F 150″ 16:9 204.7 x 349.7  79,100,000 VIDEO Tính năng nổi bật…

MÀN CHIẾU CONG THẨM ÂM 21:9 – EPV LUNETTE 235 CURVE ACOUSTICPRO 4K

DESCRIPTION Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Phủ bì H x W (cm) Giá bán  Curve235-103A4K AcousticPro 4K 103″(2.35:1) 102.9 x 241.8 68,600,000 Curve235-115A4K AcousticPro 4K 115″(2.35:1) 114.6 x 269.2 75,100,000 Curve235-125A4K AcousticPro 4K 125″(2.35:1) 124.5 x 292.6 81,500,000 Curve235-138A4K AcousticPro 4K 138″(2.35:1) 137.2 x 322.3 91,700,000 Curve235-158A4K AcousticPro 4K 158″(2.35:1) 156.7 x 368.3…

MÀN CHIẾU CONG THẨM ÂM – EPV LUNETTE CURVE ACOUSTICPRO 4K

DESCRIPTION Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Phủ bì H x W (cm) Giá bán  Curve100H-A4K AcousticPro 4K 100″ (16:9) 124.5 x 221 55,900,000 Curve110H-A4K AcousticPro 4K 110″ (16:9) 137.2 x 243.8 60,800,000 Curve120H-A4K AcousticPro 4K 120″(16:9) 149.9 x 265.9 65,700,000 Curve135H-A4K AcousticPro 4K 135″ (16:9) 168.1 x 299 74,500,000 Curve150H-A4K AcousticPro 4K 150″(16:9)…

MÀN CHIẾU SIÊU SÁNG – EPV PEREGRINE ISF

DESCRIPTION Mã sản phẩm Kích thước (inch) Tỉ lệ Phù bì HxW (cm) Đơn giá PGF100H2-ISF 100″ 16:9 142.3 x 238.8  58,000,000 PGF110H2-ISF 110″ 16:9 155 x 261.6  63,900,000 PGF120H2-ISF 120″ 16:9 166.4 x 282  69,700,000 PGF135H2-ISF 135″ 16:9 185.9 x 316.8  75,500,000 VIDEO Tính năng nổi bật Peregrine là series màn chiếu cố định…

MÀN CHIẾU SIÊU SÁNG KHÔNG VIỀN – EPV PEREGRINE ISF EFINITY

DESCRIPTION Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Phủ bì H x W (cm) Giá bán  EF100WH2-ISF ChromaWhite 100″ (16:9) 124.5 x 221 40,700,000 EF120WH2-ISF ChromaWhite 120″(16:9) 149.6 x 265.9 47,300,000 EF135WH2-ISF ChromaWhite 135″ (16:9) 168.1 x 299 54,900,000 ELaudio – Bring music to your spaceChuyên tư vấn – thiết kế – thi công giải…