Xử lý âm học / Acoustic

Âm thanh mà chúng ta nghe được trong một không gian là sự tổng hợp của âm thanh trực tiếp (từ nguồn phát âm thanh đến tai) và âm thanh gián tiếp (âmm thanh phản xạ từ bề mặt), cả 2 loại âm thanh này là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của một bài nhạc hoặc một bộ phim chúng ta đang thưởng thức. Xử lý âm học chính là vận dụng sự phản xạ để thay đổi tính chất âm thanh theo ý muốn, giúp cho những hệ thống âm thanh phát huy hết tối đa hiệu năng.

ACUSTICA INTEGRAL

Hòa hợp với không gian Đối với mỗi dự án phòng xem phim tại gia hay không gian nghe nhạc, yếu tố thẩm mỹ luôn đặt lên hàng đầu. Một phần công việc của chúng tôi là phối hợp chặt chẽ với đơn vị thiết kế nội thất nhằm đem lại dự án hoàn hảo cả…

ZENFEEL ACOUSTIC

Hòa hợp với không gian Đối với mỗi dự án phòng xem phim tại gia hay không gian nghe nhạc, yếu tố thẩm mỹ luôn đặt lên hàng đầu. Một phần công việc của chúng tôi là phối hợp chặt chẽ với đơn vị thiết kế nội thất nhằm đem lại dự án hoàn hảo cả…

SOUNDBOX

Hòa hợp với không gian Đối với mỗi dự án phòng xem phim tại gia hay không gian nghe nhạc, yếu tố thẩm mỹ luôn đặt lên hàng đầu. Một phần công việc của chúng tôi là phối hợp chặt chẽ với đơn vị thiết kế nội thất nhằm đem lại dự án hoàn hảo cả…