Màn hình LED

C SEED

Công nghệ MicroLED Công nghệ 4K MicroLED của C SEED là một bước tiến đột phá mang tính cách mạng, mang đến những ứng dụng màn hình kích thước lớn với dài màu rộng và chân thực vượt trội so với công nghệ màn hình LED thông thường. Tái tạo lại không gian chân thực…